Avtobusni prevozi

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Prihod v šolo

 

Št. PREDVIDENE RELACIJE Odhod z začetne postaje Prihod v šolo
1. Češnjevek-Meglenik-Češnjevek-Lipnik-Gradišče-Rodine-PŠ DNV-OŠ Trebnje 6.16 6.46
2. Rihpovec-Dolenja Dobrava-Lukovek-Jezero-PŠ DNV-OŠ Trebnje 6.58 7.15
3. Studenec-OŠ Trebnje 7.20 7.25
4. Češnjevek-Lipnik-Gradišče-Rodine-PŠ Dolenja Nemška vas-OŠ Trebnje 7.34 8.04
5. Dobrava-Zagorica-Dobrnič-Knežja vas-Roženpelj (pridružijo se otroci iz gor. Kamenja)-Gorenje selce-Dolenje selce-OŠ Trebnje 6.24 6.52
6. Dečja vas-Dolenje Ponikve-Gorenje Ponikve-Grm- PŠ Dolenja Nemška vas-Trimo-OŠ Trebnje 7.03 7.25
7. Škovec-Roje 6.27-Kriška reber obračališče 6.36-Goljek 6.38-Gorenja vas 6.43- Čatež 6.44-Zagorica 6.47-Mačkovec 6.50-Mala Loka 6.52-Velika Loka 6.55-Kamni potok 6.58-Štefan 7.00-OŠ Trebnje 6.24 7.04
8. Križ – Mala Ševnica-Velika Ševnica-Blato-Račje selo-OŠ Trebnje 7.11 7.25
9. Dečja vas-Dolenje Ponikve-Gorenje Ponikve-Grm-Dolenja Nemška vas-Trimo-OŠ Trebnje 7.42 8.05
10. Vejar-OŠ Trebnje 8.04 8.10
11. Velika Loka-Trnje-Mala Loka-Mačkovec – Krtina-OŠ Šentlovrenc 6.43 6.51
12. Gorenje Selce –Dolenje Selce – Občine – OŠ Trebnje 7.40 8.00
13. PŠ Šentlovrenc-Krtina-7.02 Mačkovec 7.07-Trnje 7.12-Mrzla Luža 7.15-OŠ Trebnje 7.00 7.25
14. Korenitka po AC-Pluska 6.50-Breza6.52-Zidani most pred žel. progo 6.53-Štefan 6.55-OŠ Trebnje 6.48 7.00
15. Hudeje-Dol-Primštal-OŠ Trebnje 7.06 7.25
16. Rihpovec-Dolenja Dobrava-Lipnik-Jezero-Češnjevek-Dolenja Nemška vas-OŠ Trebnje 7.42 8.05
17. Šahovec-Artmanja vas-Vrbovec-Rdeči Kal-Svetinja-Dolenji Vrh-Gorenji Vrh-Repče-Vrhtrebnje-Grmada-OŠ Trebnje 6.48 7.25
18. Železno-Dobrava-Zagorica-Artmanja vas-Vrbovec-Rdeči Kal-Svetinja-Šahovec-PŠ Dobrnič 7.39 8.10

 


Odhod iz šole

 

Št. PREDVIDENE RELACIJE Vstopna postaja
1. OŠ Trebnje-PŠ Dolenja Nemška vas-Rodine-Gradišče-Lipnik-Češnjevek 1-Meglenik-Češnjevek 2-Jezero-Lukovek-Dolenja Dobrava-Rihpovec 13.15
2. OŠ Trebnje-Studenec 14.35
3. OŠ Trebnje-Zidani most-Breza-Pluska-Korenitka 13.55
4. OŠ Trebnje-PŠ Dolenja Nemška vas-Rodine-Gradišče-Lipnik-Češnjevek-Rihpovec 14.45
5. OŠ Trebnje-Vejar 13.05
6. OŠ Trebnje-Trimo-PŠ Dolenja Nemška vas-Grm-Gorenje Ponikve-Dolenje Ponikve-Dečja vas 13.15
7. OŠ Trebnje-Hudeje-Mrzla Luža-Škovec-Roje-Mačkovec 14.00
8. OŠ Trebnje – Trimo – PŠ Dolenja Nemška vas-Lukovek-Dolenja Dobrava-Grm-Gorenje Ponikve-Dolenje Ponikve-Dečja vas 14.45
9. OŠ Trebnje-Račje selo-Blato-Velika Ševnica-Mala Ševnica-Goljek-Sejenice-Gorenja vas-Dolenja vas-Čatež-Roje-Škovec 13.15
10. OŠ Trebnje-Pluska-Občine-Dolenje selce-Gorenje selce-Roženpelj-Knežja vas-PŠ Dobrnič-Zagorica-Dobrava 14.00
11. OŠ Trebnje-Račje selo-Blato-Velika Ševnica-Mala Ševnica-Goljek-Sejenice-Gorenja vas-Dolenja vas-Čatež-Zagorica-Mačkovec-Mala Loka-Šentlovrenc 14.45
12. OŠ Trebnje-Štefan-Gorenja Nemška vas-Kamni Potok-Velika Loka-Trnje-Mala Loka-Mačkovec-Krtina-Šentlovrenc 14.00
14. PŠ Šentlovrenc-Krtina-Mala Loka-Mačkovec-Trnje-Velika Loka 14.22
16. OŠ Trebnje-Primštal-Dol 14.00
17. OŠ Trebnje-Grmada 8b-Vrhtrebnje-Repče-Gorenji Vrh-Dolenji Vrh-Svetinja-Rdeči Kal-Vrbovec-Artmanja vas-Šahovec 13.15
18. PŠ Dobrnič-Železno-Zagorica-Dobrava-Šahovec-Svetinja-Rdeči Kal-Vrbovec-Artmanja vas 14.04
19. OŠ Trebnje-Grmada 8b-Vrhtrebnje-Repče-Gorenji Vrh-Dolenji Vrh-Svetinja-Rdeči Kal-Vrbovec-Artmanja vas-Šahovec 14.45
20. OŠ Trebnje-Pluska-Občine-Knežja vas-PŠ Dobrnič-Zagorica-Dobrava pri Dobrniču 14.45