Naj bo vsak dan, dan brez zavržene hrane

V preteklih letih se je zavest o pomembnosti zmanjševanja količine zavržene hrane  vztrajno dvigala, vendar pa še vedno preveliko hrane konča na smetišču. Zato smo se z učenci podaljšanega bivanja odločili, da bomo prispevali svoj delež k ozaveščanju ljudi o pomembnosti dneva brez zavržene hrane. Dan brez zavržene hrane je dan, ko se zavedamo pomena zmanjševanja količine hrane, ki jo zavržemo.

S skupnimi močmi smo se lotili ustvarjanja in oblikovanja idej. Učenci so v skupinah razmišljali o tem, kaj lahko sami storijo, da zmanjšajo količino zavržene hrane, ter kako to sporočiti tudi drugim. Nato so svoje zamisli prenesli na papir in izdelali plakate, ki so jih obesili  na stenčas in tako povabili tudi druge učence in učitelje k zmanjševanju zavržene hrane.

Na plakatih so predstavili nekaj preprostih nasvetov za zmanjševanje količine hrane, ki jo zavržemo. Med drugim so poudarili, da je pomembno načrtovati obroke in kupiti samo tisto, kar resnično potrebujemo, ter da lahko hrano, ki jo ne porabimo, shranimo ali podarimo. Zavrženo hrano lahko ponudimo tudi domačim živalim.

Prepričani smo, da smo s svojim delom uspeli poudariti pomen dneva brez zavržene hrane in da smo nekaj ljudi spodbudili k spremembam k bolj trajnostni uporabi hrane vsak dan in ne samo na dan brez zavržene hrane. Zavedamo se, da lahko že majhne spremembe v vsakdanjem življenju pripomorejo k velikim pozitivnim učinkom na okolje in družbo. Prav vsak posameznik lahko prispeva k bolj trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri.

N. Dimec Dular

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost