Zgodovina šole

 

O začetku pouka v Dobrniču v virih obstaja samo letnica 1800. Šola je bila ustanovljena kot enorazrednica. Šolsko leto je trajalo od sredine oktobra do konca avgusta. Že leta 1878 je pričela delovati šolska knjižnica, saj sta bivši učitelj in župan šoli podarila več knjig.

Leta 1884 so sklenili povečati šolo in jo dvigniti za eno nadstropje, da bi šolo razširili v dvorazrednico. 15. maja 1893 je bil začetek že pred več leti ustanovljene dvorazrednice.

Leta 1918 je bila šola razširjena v trirazrednico.

Junija 1943 proti večeru so partizani zažgali šolo, ki so jo Italijani začeli popravljati in pripravljati za postojanko čez  14 dni.

Pouk se je ponovno pričel aprila 1945, a v šoli ni bilo mogoče poučevati, saj je bilo vse razbito. Pouk je potekal v dveh zasebnih šolah. Pouk se je ponovno začel  10. januarja 1946. Dva učitelja sta poučevala okoli 300 otrok.

Leta 1955 je bila ukinjena samostojna občina Dobrnič in priključena Trebnjemu. 1957 so mladinske delovne brigade pričele z gradnjo avtoceste. 1959 je bila napeljana elektrika v vse učilnice. Leta 1957 je bila s šolsko reformo uvedena enotna osemletka.

Septembra  1962 je bila ukinjena Osnovna šola Dobrnič in šola je postala podružnica.

V šolskem letu 1972/73 je 5. razred ostal na dobrniški šoli, ker na centralni šoli ni bilo prostora. Šola je bila popolnoma prenovljena; razrede so opremili z novim pohištvom in novimi lučmi.

V šolskem letu 1974/75 je bilo na šoli 128 učencev, ki so skoraj vse leto redno prihajali k pouku.

Leta 1977 je šola dobila vodovod, leta 1993 so uredili centralno kurjavo.

Avgusta 1999 so začeli z obnavljanjem podstrešja, zato so imeli pouk na matični šoli v Trebnjem. Obnavljanje je trajalo do 17. novembra, ko se je pouk ponovno nadaljeval v Dobrniču. Po adaptaciji so pridobili dve novi učilnici, zbornico in skupni prostor. Prenovljeni sta bili tudi učilnici v prvem nadstropju, v vseh straniščih je bila zamenjana kanalizacija in položene keramične ploščice.

V letu 2000 je šola praznovala 200 –letnico pouka v Dobrniču. Maja je bila kulturna prireditev ter razstava starih šolskih dokumentov in likovnih izdelkov.

1. 9. 2000 se je v šolskih prostorih odprl oddelek Vrtca Trebnje.

V šolskem letu 2003/2004 je prišlo do uvedbe devetletne osnovne šole. Tudi oddelek podaljšanega bivanja je bil novost. Julija 2003 so pregradili dve veliki učilnici s steno, da so pridobili razred. Potekal je tudi pouk računalništva in nemščine za učence 3. in 4. razreda, izvajalo pa se je tudi zgodnje poučevanje angleščine.

V šolskem letu 2006/2007 so bile na šoli vse generacije devetletne šole. Delovati je začela prenovljena knjižnica.

Avgusta 2010 so v Dobrniču položili temeljni kamen za obnovo in dozidavo podružnične šole. Med gradnjo so učenci obiskovali pouk na matični šoli in na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Vrtec je začasno deloval v župnišču v Dobrniču.

Slavnostna otvoritev prenovljene šole, nove telovadnice in oddelka vrtca je bila v soboto, 1. oktobra 2011, ob 11. uri.

Dostopnost