Teden mobilnosti

Učenci 1. skupine podaljšanega bivanja so iz odpadnih koledarjev izdelali cesto in različna prevozna sredstva. Najprej je bilo potrebno pripraviti ustrezno barvo za cesto. Z njo smo pobarvali cesto in na njo narisali bele črte. Narisali in pobarvali smo posamezna prevozna sredstva. Na cesti so se tako znašli različni avtomobili, tovornjaki, traktorji in tudi šolski avtobusi. Vsak učenec je svoje vozilo tudi natančno izrezal. Ker je šolski avtobus vozil učence, smo ob cesti naredili še šolo. Traktorji so spravilo s polj in travnikov zavzeto vozili na svoje kmetije. Pri delu smo se urili v risanju, barvanju, izrezovanju, sodelovanju, spodbujali smo timsko delo, razvijali ustvarjalnost, kreativnost, grafomotoriko in finomotoriko. Pri delu smo se trudili, da je večina naših izdelkov nastala iz odpadnih materialov. Na nastali skupinski izdelek smo upravičeno ponosni. Zelo nam je bila všeč igra z lesenimi prevoznimi sredstvi. Pogovarjali smo se, kako se odgovorno obnašamo v prometu. Učenci so se strinjali, da za svoje telo in naravo naredimo največ takrat, ko se odpravimo na pot peš ali s kolesom. Spodbujajmo zdrav in trajnosten način življenja še naprej, v prometu pa bodimo vidni in odgovorni. Cesta ni igrišče.

N. Dimec Dular

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost